Obecně prospěšná společnost MAS Nad Prahoul

Aktuální dokumenty

Archiv dokumentů

 • Vaná hromada dne 11. 12. 2019 vzala na vědomí Rozhodnutí zakladatelů obecně prospěšné společnosti MAS Nad Prahou o změně zakládací smlouvy ze dne 9. 12. 2019  a doporučila Správní radě MAS Nad Prahou úpravu Statutu MAS Nad Prahou. Správní rada projednala a schválila nový Statut společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. dne 13. 2. 2020.
   
 • Valná hromada dne 31. 7. 2018 doporučila Správní radě MAS Nad Prahou úpravu Statutu MAS Nad Prahou. Správní rada projednala a schválila nový Statut společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. dne 1. 8. 2018. 
   
 • Valná hromada dne 25. 11. 2015 vzala Rozhodnutí zakladatelů obecně prospěšné společnosti MAS Nad Prahou o změně zakládací smlouvy a nový Statut společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. na vědomí
   
 • Správní rada dne 4. 11. 2015 schválila Statut společnost MAS Nad Prahou o.p.s.
   
 • Zakladatelé dne 26. 10. 2015 přijali Rozhodnutí zakladatelů obecně prospěšné společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. o změně zakládací smlouvy
   
 • Správní rada dne 4. 2. 2015 schválila Statut MAS Nad Prahou o.p.s.
  .
 • Valná hromada dne 25. 11. 2014 vzala Rozhodnutí zakladatelů obecně prospěšné společnosti MAS Nad Prahou změně zakládací smlouvy na vědomí a uložila Správní radě zpracování Statut MAS Nad Prahou o.p.s.
   
 • Zakladatelé dne 24. 11. 2014 přijali Rozhodnutí zakladatelů obecně prospěšné společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. o změně zakládací smlouvy
   
 • Správní rada společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. schválila dne 19. 2. 2013 Statut MAS Nad Prahou o.p.s.
   
 • Dne 1. února 2013 byl podán návrh na zápis MAS Nad Prahou o. p. s. do rejstříku obecně prospěšných společností k Městskému soudu v Praze 2. Společnost byla zapsána 8. února 2013.
   
 • Obecně prospěšnou společnost MAS Nad Prahou založili jako fyzické osoby Ing. Iva Cucová, starostka obce Bašť, Ing. Jiří Falek, starosta obce Mratín a Mgr. Martin Kupka, starosta obce Líbeznice ve čtvrtek 31. ledna 2013.

 

  ZakZazzz    Zzzz