Partneři

K 31. 12. 2019 mělo uzavřenou Rámcovou partnerskou smlouvu se společností 64 partnerů, kteří definovali příslušnost k následujícím zájmovým skupinám:

  • Hasiči, rybáři a zemědělci (5 partnerů)
  • Kultura a sociální oblast (5 partnerů)
  • Místní samospráva a DSO (27 partnerů)
  • Sport a tělovýchova (7 partnerů)
  • Stavebnictví a zahradnictví (3 partneři)
  • Školství (8 partnerů)
  • Volnočasové aktivity (9 partnerů)

Veřejný sektor (36 partnerů)

Obce a města Bašť, Bořanovice, Brázdim, Čakovičky, Hovorčovice, Chlumín, Klecany, Klíčany, Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Máslovice, Měšice, Mratín, Neratovice, Nová Ves, Odolena Voda, Ovčáry, Panenské Břežany, Postřižín, Předboj,   VeleňVeliká Ves, Vodochody, Zdiby, Zlončice, Zlonín, Mateřská škola Bašť, Mateřská škola Čakovičky, Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, Mateřská škola Líbeznice, Mateřská škola Mratín, Mateřská škola Nová Ves, Mateřská škola Předboj, Oblastní muzeum Praha - východ Brandýs nad Labem, Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice

Soukromý sektor (28 partnerů)

R. Ehrenberger, J. Havlíček, L. Kučerová, V. Palák
KASTEN spol. s.r.o., Dana Líbová, O. Bačina, Svět dětí na dlani s.r.o., YARD a.s.
Dobrovolní hasiči Čakovičky, FOKUS Praha, Sparta Mratín, Golf Club Zlonín, HOSPIC TEMPUS, Kaštánek Zdiby, Rybářský spolek Bašť, Rybářský spolek Předboj, Římskokatolická farnost Odolena Voda,  SDH Zdiby, SHM Klub Praha a Zdiby, SPONTE – nadační fond, Stonožka Líbeznice, TJ Sokol Mratín, TJ Sokol Nová VesTJ Sokol Předboj, TJ Sokol Veltěž, Urbiosisto s.r.o, YARD RESORT z.s.

 

  Název Kategorie Jméno zástupce pro MAS
1.  Bačina Ondřej, Bc. Hasiči, rybáři a zemědělci Ondřej Bačina, Bc.
2.  Dobrovolní hasiči Čakovičky - spolek pro výchovu, výcvik a vzdělávání dobrovolných hasičů z.s. Hasiči, rybáři a zemědělci Zbyšek Pavlík
3. Ehrenberger Roman  Kultura a sociální oblast Ing. Roman Ehrenberger
4.  FOKUS Praha, z.ú. Kultura a sociální oblast Bc. Jiří Novák
5.  Golf Club Zlonín, z.s. Sport a tělovýchova Ondřej Vrabec
6.  Havlíček Jan, Mgr.  Volnočasové aktivity Mgr. Jan Havlíček
7.  HOSPIC TEMPUS, z.s. Kultura a sociální oblast Věra Petráčková
8.  KASTEN spol. s r.o. Stavebnictví a zahradnictví Ing. Aleš Kocourek
9.  Kaštánek Zdiby, z.s. Volnočasové aktivity Magdalena Česneková
10.  Kučerová Lenka  Volnočasové aktivity Lenka Kučerová
11.  Líbová Dana Sport a tělovýchova Dana Líbová
12.  Mateřská škola Bašť školství Zuzana Černá
13.  Mateřská škola Čakovičky  školství Lenka Rejšková
14.  Mateřská škola Líbeznice školství Bc. Martina Podlipná, DiS.
15.  Mateřská škola Mratín  školství Martina Kvasničková
16.  Mateřská škola Nová Ves  školství Jarmila Kratochvílová
17.  Mateřská škola Předboj  školství Ing. Kateřina Beránková
18.  Město Klecany Místní samospráva a DSO Bc. Daniel Dvořák
19.  Město Kostelec nad Labem Místní samospráva a DSO Josef Chalupa
20.  Město Neratovice Místní samospráva a DSO Ing. Roman Kroužecký
21.  Město Odolena Voda Místní samospráva a DSO Hana Plecitá
22.  Obec Bašť Místní samospráva a DSO Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA 
23.  Obec Bořanovice Místní samospráva a DSO Libor Řápek
24.  Obec Brázdim Místní samospráva a DSO Jan Prochazka
25.  Obec Čakovičky Místní samospráva a DSO Miloš Buriánek
26.  Obec Hovorčovice Místní samospráva a DSO Jiří Novák
27.  Obec Chlumín Místní samospráva a DSO Miroslav Priatka
28.  Obec Klíčany Místní samospráva a DSO Václav Nováček
29.  Obec Kojetice Místní samospráva a DSO Mgr. Zuzana Cinková
30.  Obec Líbeznice Místní samospráva a DSO František Závorka
31.  Obec Máslovice Místní samospráva a DSO Ing. Vladimíra Sýkorová
32.  Obec Měšice Místní samospráva a DSO Ing. Martin Čacký
33.  Obec Mratín Místní samospráva a DSO Miroslav Bukovský
34.  Obec Nová Ves Místní samospráva a DSO Jiří Melichar
35.  Obec Ovčáry Místní samospráva a DSO Josef Hromada
36.  Obec Panenské Břežany Místní samospráva a DSO Mgr. Martin Hakauf 
37.  Obec Postřižín Místní samospráva a DSO Radim Fojtů
38.  Obec Předboj Místní samospráva a DSO Pavla Příšovská
39.  Obec Veleň  Místní samospráva a DSO Ing. Jiří Kazda
40.  Obec Veliká Ves Místní samospráva a DSO Mgr. Petr Kovářík
41.  Obec Vodochody Místní samospráva a DSO Ing. Petr Lomnický
42.  Obec Zdiby Místní samospráva a DSO JUDr. Eva Slavíková
43.  Obec Zlončice Místní samospráva a DSO Jiří Louček
44.  Obec Zlonín Místní samospráva a DSO Ing. František Polák
45.  Oblastní muzeum Praha - východ, příspěvková organizace Kultura a sociální oblast Mgr. Hana Bílková
46.  Palák Vladimír, JUDr.  Stavebnictví a zahradnictví JUDr. Vladimír Palák
47.  Rybářský spolek Bašť  Hasiči, rybáři a zemědělci Jara Georg Meger
48.  Rybářský spolek Předboj Hasiči, rybáři a zemědělci Tomáš Svoboda
49.  Římskokatolická farnost Odolena Voda Volnočasové aktivity Mgr. Kamil Vrzal
50.  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zdiby Hasiči, rybáři a zemědělci Tomáš Tondr
51.  SHM Klub Praha a Zdiby, z.s. Volnočasové aktivity Lucie Lišková
52.  Sparta Mratín z.s. Sport a tělovýchova Petr Suldovský
53.  SPONTE - nadační fond  Kultura a sociální oblast Zdeněk Nováček
54.  Stonožka Líbeznice, o.s. Volnočasové aktivity Ing. Miriam Kupková
55.  Svět dětí na dlani s.r.o. Volnočasové aktivity Mgr. Iveta Kameníková
56.  Tělocvičná jednota Sokol Mratín  Sport a tělovýchova Blanka Kebrtová
57.  Tělocvičná Jednota Sokol Nová Ves z.s. Sport a tělovýchova Radek Šťastný
58.  Tělocvičná jednota Sokol Veltěž  Sport a tělovýchova Kateřina Kolářová
59.  Tělovýchovná jednota Sokol Předboj  Sport a tělovýchova Petr Weiss
60.  Urbiosisto, s.r.o. Stavebnictví a zahradnictví Mgr. Gabriela Faltejsková
61.  YARD a.s. Volnočasové aktivity Jindřich Malý
62.  YARD RESORT, z.s. Volnočasové aktivity Jindřich Malý
63.  Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace Školství Mgr. Jana Hirková
64.  Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, příspěvková organizace Školství Ivana Pekárková

 

                                                     

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

 

Partneři - tabulka.jpg