Partneři

K 24. dubnu 2018 má uzavřenou Rámcovou partnerskou smlouvu se společností 75 partnerů, kteří definovali příslušnost k následujícím zájmovým skupinám:

  • Hasiči, rybáři a zemědělci
  • Kultura a sociální oblast
  • Místní samospráva a DSO
  • Sport a tělovýchova
  • Stavebnictví a zahradnictví
  • Školství
  • Volnočasové aktivity


 

                                                     

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

 

Partneři - tabulka.jpg