Příprava strategie CLLD 2021+

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008206 Režijní zajištění činnosti MAS v regionu Nad Prahou
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008207 Investiční zajištění činnosti MAS v regionu Nad Prahou
 
Vloženo 29. 11. 2020
Závěry fokusních skupin byly zapracovány do návrhu cílů a opatření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Nad Prahou, dovolujeme si vás proto pozvat na veřejné projednání jejího návrhu v úterý 8. prosince 2020 od 16 hodině na platformě Zoom. Stačí se zaregistrovat na info@nadprahou.eu, zašleme vám jak odkaz k přihlášení, tak návrh Strategie.
 
 
 
Vloženo 27. 11. 2020

V týdnu od 23. listopadu 2020 se uskutečnilo jednání šesti fokusních skupin, jejichž cílem bylo ověřit správnost analýzy rozvojového potenciálu a návrh opatření. Prezenční listiny, zápisy a zvukové záznamy průběhu jednání naleznete zde (*budou doplňovány průběžně)

Vloženo 23. 11. 2020

Zveřejňujeme podkladové materiály pro účastníky fokusních skupin.
Návrh analýzy rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS Nad Prahou
Návrh strategických a specifických cílů a opatření Strategického rámce

 
 
Vloženo 18. 11. 2020
 
Vloženo 14. 11. 2020
 

Průzkum Jak se nám žije Nad Prahou byl ukončen. Bylo vyplněno 1 450 dotazníků. Přehled problémů, které respondenti označili, že velmi významně nebo spíše významně ovlivňují kvalitu jejich života v sídle, jejich pracovní uplatnění a životní prostředí v jejich bezprostřední blízkosti, jsou uvedeny v tabulce v řazení podle četnosti výskytu odpovědí.

 

 

Vloženo 24. 10. 2020

Usilovně pracujeme na tvorbě nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro období 2021 - 2027. Touto cestou chceme i vás, obyvatele regionu Nad Prahou, požádat o pomoc se zjišťováním potřeb v našem území. Vyplňte nám, prosíme, krátký dotazník. Čím více odpovědí dostaneme, tím přesnější bude zjištění problémů, které nás Nad Prahou trápí, a na které se můžeme v novém období zaměřit. Jako dárek za váš čas můžete získat jeden z regionálních produktů od Sirupy od Sejkorky a Dobrý svět(lo). Losování bude probíhat v průběhu a po ukončení dotazování každé pondělí 2,. 9. a 16. listopadu. A jaké ceny můžete získat? To budeme od příštího týdne postupně zveřejňovat na naší facebookové stránce. Děkujeme, že nám pomáháte zlepšovat život v území Nad Prahou.

Dotazník můžete vyplnit zde.