Pro žadatele o dotace

 
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
 
Vítáme vás na stráce věnované našim dotačním výzvám MAS Nad Prahou. Najdete zde srozumitelně a přehledně vše potřebné. 
O finanční podporu můžete žádat, pokud splňujete podmínku "územní působnosti", tj. máte sídlo nebo aktivně působíte na území MAS Nad Prahou. Seznam obcí, které podmínku splňují, naleznete zde.
 
Dále využijete odkaz na generátor nástrojů povinné publicity.