Šablony pro školy

 

V programovém období 2014-2020 bude naše místní akční skupina vykonávat tzv. Animaci škol a školských zařízení pro OP VVV. Tato činnost bude financována prostřednictvím SC 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu a náplní činnosti MAS bude:

 • metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon
 • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ
 • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě
 • metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnost projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů
 • metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu
 • metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu

Podporované aktivity v animaci školských zařízení koriguje ŘO IROP ve spolupráci s OP VVV. Podporované aktivity jsou realizovány na území příslušné MAS. Místní akční skupiny, které realizují animaci škol a školských zařízení, osloví všechny mateřské a základní školy na svém území s nabídkou animace. S první Zprávou o realizaci (ZoR) projektu MAS odevzdá seznam MŠ a ZŠ, které projevily zájem animaci využívat. Každý rok musí tuto akci opakovat u neaktivních MŠ a ZŠ je přílohou ZoR.

V případě zájmu o bezplatnou pomoc s animací šablon se můžete obrátit na naše zaměstnance:

Bc. Iva Sieberová – 608847675, mail: sablony@nadprahou.eu 

V území MAS Nad Prahou se jedná o tyto mateřské a základní školy s RED IZO:

MŠ Bašť, okres Praha-východ, Bašť 142, 250 65 Líbeznice

ZŠ a MŠ Hovorčovice, Revoluční 903, 250 64 Hovorčovice

MŠ Beruška - Ladybird s r.o., Revoluční 14, 250 64 Hovorčovice

ZŠ a MŠ Husinec-Řež, Ke škole 17, 250 68 Řež

ZŠ a MŠ Klecany, okres Praha-východ, Klecany 375, 250 67 Klecany

Základní škola a mateřská škola Liška Bystrouška, s r.o., Zdibsko 163, 250 67 Klecany

MŠ Klíčany, Ke školce 39, 250 69 Klíčany

MŠ Líbeznice, okres Praha-východ, Měšická 318, 250 65 Líbeznice

ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322, 250 65 Líbeznice

MŠ Máslovice, Pražská 103, 250 69 Vodochody

MŠ Měšice, okres Praha-východ, Nosticova 17, 250 64 Měšice

MŠ Mratín, okres Praha-východ, U školky 26, 250 63 Mratín

MŠ Nová Ves, Praha - východ, Nad Hřištěm 200, 250 63 Nová Ves

MŠ Odolena Voda, okres Praha-východ, Komenského 307, 250 70 Odolena Voda

ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda, Školní 200, 250 70 Odolena Voda

ZŠ a MŠ Panenské Břežany, okres Praha-východ, Hlavní 63, 250 70 Odolena Voda

MŠ Předboj, Hlavní 300, Předboj, 250 72 Kojetice u Prahy

ZŠ a MŠ Zdiby, okres Praha-východ, U školy č. 48, 250 66 Zdiby

MŠ Zlonín, Zlonín 8, 250 64, Zlonín

MŠ Čakovičky, Čakovičky 32

ZŠ a MŠ Chlumín, Chlumín 8

ZŠ a MŠ Kojetice, Moravcova 26, Kojetice

MŠ Kostelec nad Labem, T. G. Masaryka 274, Kostelec n. L.

MŠ Kulíšek s.r.o., Brandýská 477, Kostelec n. L.

ZŠ T. Stolzové, Nám. Komenského 288, Kostelec n. L.

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, Neratovice

ZŠ Ing. M. Plesingera – Božinova, Školní 900, Neratovice 

ZŠ Neratovice, 28. října 1157, Neratovice

Základní škola a Praktická škola Neratovice, Byškovická 85, Neratovice

Dům dětí a mládeže Neratovice, Mládežnická 984, Neratovice

Česko-anglická Montessori základní škola a mateřská škola IDEA s.r.o., U Továrny 1, 25066 Zdiby

MŠ Včelička, U Školky 271, 277 15 Tišice

MŠ Libiš, Školní 192, 277 11 Libiš

 

 

Výzva na šablony pro MŠ a ZŠ II.

https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii

 

Výzva na šablony pro MŠ a ZŠ I.

https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu

 

 

 
 

V programovém období 2014-2020 bude naše místní akční skupina vykonávat tzv. Animaci škol a školských zařízení pro OP VVV. Tato činnost bude financována prostřednictvím SC 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu a náplní činnosti MAS bude:

 • metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon
 • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ
 • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě
 • metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnost projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů
 • metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu
 • metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu

Podporované aktivity v animaci školských zařízení koriguje ŘO IROP ve spolupráci s OP VVV. Podporované aktivity jsou realizovány na území příslušné MAS. Místní akční skupiny, které realizují animaci škol a školských zařízení, osloví všechny mateřské a základní školy na svém území s nabídkou animace. S první Zprávou o realizaci (ZoR) projektu MAS odevzdá seznam MŠ a ZŠ, které projevily zájem animaci využívat. Každý rok musí tuto akci opakovat u neaktivních MŠ a ZŠ je přílohou ZoR.

V případě zájmu o bezplatnou pomoc s animací šablon se můžete obrátit na naše zaměstnance:

Bc. Iva Sieberová – 608847675, mail: sablony@nadprahou.eu 

V území MAS Nad Prahou se jedná o tyto mateřské a základní školy s RED IZO:

1             MŠ Bašť, okres Praha-východ, Bašť 142, 250 65 Líbeznice

2             ZŠ a MŠ Brázdim, okres Praha-východ, Veliký Brázdim 12, 250 63 Mratín

3             ZŠ a MŠ Hovorčovice, Revoluční 903, 250 64 Hovorčovice

4             MŠ Beruška - Ladybird s r.o., Revoluční 14, 250 64 Hovorčovice

5             ZŠ a MŠ Husinec-Řež, Ke škole 17, 250 68 Řež

6             ZŠ a MŠ Klecany, okres Praha-východ, Klecany 375, 250 67 Klecany

7             ZUŠ Klecany, okres Praha-východ, Klecany 375, 250 67 Klecany

8             MŠ Liška Bystrouška, s r.o., Zdibsko 163, 250 67 Klecany

9             MŠ Klíčany, Ke školce 39, 250 69 Klíčany

10          MŠ Líbeznice, okres Praha-východ, Měšická 318, 250 65 Líbeznice

11          ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322, 250 65 Líbeznice

12          MŠ Máslovice, Pražská 103, 250 69 Vodochody

13          MŠ Měšice, okres Praha-východ, Nosticova 17, 250 64 Měšice

14          MŠ Mratín, okres Praha-východ, U školky 26, 250 63 Mratín

15          MŠ Nová Ves, Praha - východ, Nad Hřištěm 200, 250 63 Nová Ves

16          MŠ Odolena Voda, okres Praha-východ, Komenského 307, 250 70 Odolena Voda

17          ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda, Školní 200, 250 70 Odolena Voda

18          ZŠ a MŠ Panenské Břežany, okres Praha-východ, Hlavní 63, 250 70 Odolena Voda

19          MŠ Předboj, Hlavní 300, Předboj, 250 72 Kojetice u Prahy

20          MŠ Přezletice, Kaštanová 417, 250 73 Přezletice

21          ZŠ a MŠ Veleň, Hlavní 46, 250 63 Mratín

22          ZŠ a MŠ Zdiby, okres Praha-východ, U školy č.48, 250 66 Zdiby

23          MŠ Zlonín, Zlonín 8, 250 64, Zlonín

24          ZŠ a MŠ Sluhy, Sluhy 29, 250 63 Mratín

25          Základní škola a Mateřská škola Chvatěruby, Chvatěruby 46, 27801 Kralupy nad Vltavou

26          Mateřská škola Postřižín, Kozomínská 414, 25070 Postřižín

27          MŠ Čakovičky, Čakovičky 32

28          ZŠ a MŠ Chlumín, Chlumín 8

29          ZŠ a MŠ Kojetice, Moravcova 26, Kojetice

30          MŠ Kostelec nad Labem, T. G. Masaryka 274, Kostelec n. L.

31          MŠ Kulíšek s.r.o., Brandýská 477, Kostelec n. L.

32          ZŠ T. Stolzové, Nám. Komenského 288, Kostelec n. L.

33          MŠ Harmonie, V Olšinkách 700, Neratovice

34          ZŠ Ing. M. Plesingera – Božinova, Školní 900, Neratovice 

35          ZŠ Neratovice, 28. října 1157, Neratovice

36          ZŠ Byškovice, Byškovická 85, Neratovice

37          Soukromá MŠ, o. p. s., Květnová 37, Neratovice - Lobkovice

38          Základní umělecká škola NeratoviceVojtěšská 1219, Neratovice

39          Dům dětí a mládeže Neratovice, Mládežnická 984, Neratovice

 

 

Výzva na šablony pro MŠ a ZŠ II.

https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii

 

Výzva na šablony pro MŠ a ZŠ I.

https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu