Dokumenty

Výzva č. 1 MAS-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami: kontrolní list FNaP, kontrolní list věcného hodnocení
Výzva č. 2 MAS-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život: kontrolní list FNaP, kontrolní list věcného hodnocení
 
Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcné hodnocení schválil Programový výbor per rollam ve dnech 13. - 16. 2. 2019 - protokol.
 
1. výzvu MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami a 2. Výzvu MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život včetně kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti i kritérií věcného hodnocení schválil Programový výbor per rollam ve dnech 30. 11. až 3. 12. 2018 - protokol.