Dokumenty

1. výzvu MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami a 2. Výzvu MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život včetně kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti i kritérií věcného hodnocení schválil Programový výbor per rollam ve dnech 30. 11. až 3. 12. 2018 - protokol.