Dokumenty

8. Výzva MAS Nad Prahou - IROP
 

Vybraný projekt v 8. Výzvě MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami (výběr potvrdil Programový výbor per rollam ve dnech 24. - 27. 1. 2022.

 

O hodnocení hlasovala Výběrová komise per rollam ve dnech 17. – 17. 1. 2022 - protokol

 

Žádost byla hodnocena Hodnotící komisí dne 13. 1. 2022 – zápis.

 

Podaná žádost

8. Výzva MAS Nad Prahou-IROP-Místa setkávání a řešení krizí -  kontrolní list FNaP kontrolní list věcného hodnocení
 
Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení 8. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami schválil Programový výbor per rollam ve dnech 29. 11. - 2. 12. 2021 - protokol.
 
8. Výzvu MAS Nad Prahou-IROP- Na kole do zaměstnání, škol a za službami včetně kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti i kritérií věcného hodnocení schválil Programový výbor per rollam ve dnech 3. - 6. 11. 2021 - protokol.
 
7. Výzva MAS Nad Prahou - IROP
 
Vybrané projekty 7. Výzvy MAS nad Prahou-IROP-Místa setkávání a řešení krizí.
 
Z důvodu chybného hodnocení kritéria věcného hodnocení proběhlo přehodnocení všech žádostí na základě Záznamu k realizaci MAS. Výběrová komise  projekty v hlasování per rollam ve dnech 10. - 13. 11. 2020 ohodnotila a určitě pořadí - protokol.
 
Vybrané projekty v 7. Výzvě MAS Nad Prahou-IROP-Místa setkávání a řešení krizí.
 
Navýšení alokace na 26 245 111,58 Kč schválil Programový výbor per rollam ve dnech 26. - 29. 6. 2020 - protokol.
 
Žádosti byly hodnoceny Výběrovou komisí dne 18. 6. 2020 - zápis.
 
 
7. Výzva MAS Nad Prahou-IROP-Místa setkávání a řešení krizí - kontrolní list FNaP, kontrolní list věcného hodnocení
 
Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení 7. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Místa setkávání a řešení krizí schválil Programový výbor per rollam ve dnech 19. - 22. 5. 2020 - protokol.
 
7. Výzvu MAS Nad Prahou-IROP-Místa setkání a řešení krizí včetně kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti i kritérií věcného hodnocení schválil Programový výbor per rollam ve dnech 28. - 31. 3. 2020 - protokol.
 
 
6. Výzva MAS Nad Prahou - IROP
 
Vybrané projekty v 6. Výzvě MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami.
 
Žádosti byly hodnoceny Výběrovou komisí dne 18. 6. 2020 - zápis.
 

6. Výzva MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život - kontrolní list FNaP, kontrolní list věcného hodnocení 
 
Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení 6. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život schválil Programový výbor per rollam ve dnech 28.2. - 31. 3. 2020 - protokol.
 
Změny 6. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život schválil Programový výbor per rollam ve dnech 24. - 27. 3. 2020 - protokol. Jedná se o prodloužení výzvy do 31. 5. 2020 a navýšení alokace na 25 001 870 Kč. 
 
Prodloužení 6. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život do 31. 3. 2020 schválil Programový výbor per rollam ve dnech 16. - 19. 1. 2020 - protokol.
 
6. Výzvu MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život včetně kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti i kritérií věcného hodnocení schválil Programový výbor na svém jednání 13. 11. 2019 - zápis. Přílohu č. 2 Výzvy (kritéria věcného hodnocení) po připomínkách ŘO IROP schválil Programový výbor per rollam ve dnech 26. - 29. 11. 2019 - protokol.
 
 
5. Výzva MAS Nad Prahou - IROP
 
Do 5. Výzvy MAS Nad Prahou nebyla podána žádná žádost.
 
5. Výzvu MAS Nad Prahou-IROP-Investice do sociální ekonomiky včetně kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti i kritérií věcného hodnocení schválil Programový výbor per rollam ve dnech 4. - 7. 10. 2019 - protokol.
 
 
4. Výzva MAS Nad Prahou - IROP
 
Vybrané projekty ve 4. Výzvě MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami.
 
Z důvodu chybného hodnocení kritéria věcného hodnocení proběhlo přehodnocení  na základě Záznamu k realizaci MAS. Výběrová komise  projekty v hlasování per rollam ve dnech 14. - 17. 1. 2022  ohodnotila a určila pořadí - protokol.
 
Alokace 4. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami byla rozhodnutím Programového výboru 13. 11. 2019 navýšena - zápis.
 
Žádosti byly hodnoceny Výběrovou komisí dne 7. 11. 2019 - zápis.
 
Do 4. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami bylo podáno 7 žádostí.
 
4. Výzva MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami: kontrolní list FNaP, kontrolní list věcného hodnocení
 
Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení Výzvy č. 4 MAS Nad Prahou-IROP-Na Kole do zaměstnání, škol a za službami schválil Programový výbor per rollam ve dnech 15. - 18. 9 .2019 - protokol.
 
4. Výzvu MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami včetně kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti i kritérií věcného hodnocení schválil Programový výbor per rollam ve dnech 1. - 4. 7. 2019 - protokol.
 
 
 
3. Výzva MAS Nad Prahou - IROP
 
Do 3. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Místa setkávání a řešení krizí nebyla podána žádná žádost.
 
3. Výzva MAS Nad Prahou-IROP-Místa setkávání a řešení krizí: kontrolní list FNaP, kontrolní list věcného hodnocení
 
Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení 3. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Místa setkávání a řešení krizí schválil Programový výbor per rollam ve dnech 1. - 4. 7. 2019 - protokol.
 
3. Výzvu MAS Nad Prahou-IROP-Místa pro setkávání a řešení krizí včetně kritérií formállních náležitostí a přijatelnosti i kritérií věcného hodnocení schválil Programový výbor per rollam ve dnech 7. - 10. 5. 2019 - protokol.
 
 
 
1. a 2. Výzva MAS Nad Prahou - IROP
 
Vybrané projekty v 1. Výzvě MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami a 2. Výzvě MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život
 
Do 1. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami byla podána 1 žádost.
Do 2. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život byly podány 2 žádosti.
Hodnocení projektů se uskutečnilo 29. 4. 2019 - zápis 
 
1. Výzva MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami: kontrolní list FNaP, kontrolní list věcného hodnocení
2. Výzva MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život: kontrolní list FNaP, kontrolní list věcného hodnocení
 
Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení 1. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP_Na Kole do zaměstnání, škol a za službami a 2. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život schválil Programový výbor per rollam ve dnech 13. - 16. 2. 2019 - protokol.
 
1. Výzvu MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami a 2. Výzvu MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život včetně kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti i kritérií věcného hodnocení schválil Programový výbor per rollam ve dnech 30. 11. až 3. 12. 2018 - protokol.
 
 
Vybrané projekty ve 4. Výzvě MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami.
 
Alokace 4. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami byla rozhodnutím Programového výboru 13. 11. 2019 navýšena - zápis.
 
Žádosti byly hodnoceny Výběrovou komisí dne 7. 11. 2019 - zápis.