Dokumenty

 
5. Výzva MAS Nad Prahou - IROP
 
Výzvu č. 5 MAS Nad Prahou-IROP-Investice do sociální ekonomiky včetně kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti i kritérií věcného hodnocení schválil Programový výbor per rollam ve dnech 4. - 7. 10. 2019 - protokol.
 
 
4. Výzva MAS Nad Prahou - IROP
 
Do 4. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami bylo podáno 7 žádostí.
 
Výzva č. 4 MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami: kontrolní list FNaP, kontrolní list věcného hodnocení
 
Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení Výzvy č. 4 MAS Nad Prahou-IROP-Na Kole do zaměstnání, škol a za službami schválil Programový výbor per rollam ve dnech 15. - 18. 9 .2019 - protokol.
 
Výzvu č. 4 MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami včetně kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti i kritérií věcného hodnocení schválil Programový výbor per rollam ve dnech 1. - 4. 7. 2019 - protokol.
 
 
 
3. Výzva MAS Nad Prahou - IROP
 
Do 3. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Místa setkávání a řešení krizí nebyla podána žádná žádost.
 
Výzva č. 3 MAS Nad Prahou-IROP-Místa setkávání a řešení krizí: kontrolní list FNaP, kontrolní list věcného hodnocení
 
Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení 3. Výzvy MAS Nad Prahou-IROP-Místa setkávání a řešení krizí schválil Programový výbor per rollam ve dnech 1. - 4. 7. 2019 - protokol.
 
Výzvu č. 3 MAS Nad Prahou-IROP-Místa pro setkávání a řešení krizí včetně kritérií formállních náležitostí a přijatelnosti i kritérií věcného hodnocení schválil Programový výbor per rollam ve dnech 7. - 10. 5. 2019 - protokol.
 
 
 
1. a 2. Výzva MAS Nad Prahou - IROP
 
Vybrané projekty ve Výzvě č. 1 MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami a Výzvě č. 2 MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život
 
Do Výzvy č. 1 MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami byla podána 1 žádost.
Do Výzvy č. 2 MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život byly podány 2 žádosti.
 
Výzva č. 1 MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami: kontrolní list FNaP, kontrolní list věcného hodnocení
Výzva č. 2 MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život: kontrolní list FNaP, kontrolní list věcného hodnocení
 
Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení Výzvy č. 1 MAS Nad Prahou-IROP_Na Kole do zaměstnání, škol a za službami a Výzvy č. 2 MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život schválil Programový výbor per rollam ve dnech 13. - 16. 2. 2019 - protokol.
 
Výzvu č. 1 MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami a Výzvu č. 2 MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život včetně kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti i kritérií věcného hodnocení schválil Programový výbor per rollam ve dnech 30. 11. až 3. 12. 2018 - protokol.