Aktuální informace pro žadatele

Dovolujeme  si Vás informovat o konání Semináře pro žadatele v rámci Výzvy MAS Podpora sociální ekonomiky 6/1.

Seminář se bude konat dne 29.10. 2018 od 10, 00 hod. v zasedací místnosti MAS Nad Prahou, Mělnická 275.

Program:

  1. Představení výzvy a oblastí podpory
  2. Seznámení s podmínkami a pravidly výzvy MAS stanovenými pro realizaci projektů, které je nutné zohlednit při zpracování žádosti o podporu
  3. Proces hodnocení a výběru projektů
  4. ISKP 2014+

Všechny zájemce žádáme o potvrzení své účasti na semináři na email: opz@nadprahou.eu

Pozvánka 
 
Dovolujeme si informovat o konání Semináře pro žadatele v rámci Výzvy MAS Prostor pro rodinu, zájmy i práci 7/1

Seminář se bude konat dne 6. 9. 2018 od 08:00 – 10:00 v Zasedací místnosti MAS Nad Prahou, Mělnická 275, Líbeznice.

Program:

  1. Představení výzvy a oblastí podpory
  2. Seznámení s podmínkami a pravidly výzvy MAS stanovenými pro realizaci projektů, které je nutné zohlednit při zpracování žádosti o podporu
  3. Proces hodnocení a výběru projektů
  4. ISKP 2014+

Všechny zájemce žádáme o potvrzení své účasti na e-mail: opz@nadprahou.eu.

Pozvánka