Aktuální informace pro žadatele

Dovolujeme si vás informovat o konání Semináře pro žadatele v rámci 4. výzvy OPZ - Sociální a komunitní služby na dosah, který se koná ve středu 20. března 2019 od 9 hodin v zasedací místnosti MAS Nad Prahou, Mělnická 275, Líbeznice.
 
Z technických důvodů nebyla výzva Sociální a komunitní služby zveřejněna jak bylo avizováno dne 28.02. 2019, ale až 6.03. 2019, za to s navýšenou alokací 6,165 mil. Kč. Přijďte na seminář, ať víte, na co všechno můžete žádat finanční prostředky.
 
 

Dne 20.12.2018 se uskuteční Jednání Programového výboru MAS Nad Prahou o.p.s. v rámci 2.výzvy MAS – Prostor pro rodinu, zájmy i práci 7_1 k výběru projektů k realizaci na základě návrhu Výběrové komise. Jedná se o poslední hodnocení vybraných projektů ze strany výběrových orgánů MAS Nad Prahou o.p.s. Přejeme všem žadatelům o podporu, aby jejich žádosti byly v poslední fázi hodnocení podpořené.

Pozvánka na jednání Programového výboru MAS

 

V rámci vyhlášení 2. Výzvy MAS Nad Prahou – Prostor pro rodinu, zájmy i práci 7_1, byly podány tři žádosti o podporu. Všechny tři žádosti prošly Hodnocením přijatelnosti a formálních náležitostí. Dne 22.11. 2018 proběhlo Jednání Výběrové komise (pozvánka) k věcnému hodnocení projektů, viz Výzva č. 2 – věcné hodnocení. Všem projektům k žádosti o podporu přejeme hodně úspěchů k získání všech kladných hodnocení k získání finanční podpory.

Seznam přijatých žádostí
Pozvánka na jednání Výběrové komise MAS


 

 
 
Archiv:
 

Dovolujeme si Vás informovat o konání Semináře pro příjemce v rámci 1.Výzvy MAS Nad Prahou OP Z – Sociální a komunitní služby na dosah 5/1, 524/03_16_047/CLLD_16_02_003.

Seminář se bude konat dne 6.12.2018 od 18 hod. v zasedací místnosti MAS Nad Prahou OP Z , Mělnická 275, Líbeznice.

Pozvánka
 
Dovolujeme  si Vás informovat o konání Semináře pro žadatele v rámci Výzvy MAS Podpora sociální ekonomiky 6/1.

Seminář se bude konat dne 29.10. 2018 od 10, 00 hod. v zasedací místnosti MAS Nad Prahou, Mělnická 275.

Program:

  1. Představení výzvy a oblastí podpory
  2. Seznámení s podmínkami a pravidly výzvy MAS stanovenými pro realizaci projektů, které je nutné zohlednit při zpracování žádosti o podporu
  3. Proces hodnocení a výběru projektů
  4. ISKP 2014+

Všechny zájemce žádáme o potvrzení své účasti na semináři na email: opz@nadprahou.eu

Pozvánka 
 
Dovolujeme si informovat o konání Semináře pro žadatele v rámci Výzvy MAS Prostor pro rodinu, zájmy i práci 7/1

Seminář se bude konat dne 6. 9. 2018 od 08:00 – 10:00 v Zasedací místnosti MAS Nad Prahou, Mělnická 275, Líbeznice.

Program:

  1. Představení výzvy a oblastí podpory
  2. Seznámení s podmínkami a pravidly výzvy MAS stanovenými pro realizaci projektů, které je nutné zohlednit při zpracování žádosti o podporu
  3. Proces hodnocení a výběru projektů
  4. ISKP 2014+

Všechny zájemce žádáme o potvrzení své účasti na e-mail: opz@nadprahou.eu.

Pozvánka