Aktuální informace pro žadatele

 

V pátek 24.4. 2020 ŘO OPZ vydal druhou verzi Informací pro příjemce OPZ.

 Realizace aktivit a způsobilost výdajů OPZ v době nouzového stavu v ČR  je tak od 24. 4. 2020 do 31. 5. 2020 účinná.

Více v odkazech:

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/informace-pro-prijemce-opz-k-realizaci-aktivit-a-zpusobilosti-vydaju-v-dobe-nouzoveho-stavu-v-cr-ii-/normal

https://www.esfcr.cz/documents/21802/797760/Realizace+aktivit+a+zp%C5%AFsobilost+v%C3%BDdaj%C5%AF+OPZ+v+dob%C4%9B+nouzov%C3%A9ho+stavu+v+%C4%8CR/e030a432-ae7b-4b50-ab56-5d1d557dd7bb?t=1585915204148

Na webu ŘO OPZ byla aktualizována obecná část pravidel pro žadatele a příjemce, formuláře k veřejné podpoře/podpoře de minimis a vzory právních aktů. Verze jsou platné od 1. 5. 2020.

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/aktualizace-pravidel-a-formularu-opz/normal

 
Aktuální výzvy
 
Výzva č. 7 Sociální a komunitní služby na dosah
 
 
 
 
Uzavřené výzvy

Archiv 6. Výzvy Prostor pro rodinu, zájmy i práci

Pozvánka na seminář pro žadatele

Schválení výzvy

Avízo 
 
 
 
 

Archiv 4. Výzvy Sociální a komunitní služby na dosah

 
 
U výzvy MAS Nad Prahou o.p.s. Sociální a komunitní služby na dosah  837/03_16_047/CLLD_16_02_003 došlo k prodloužení data příjmů žádostí o podporu do 18.06.2019. Více zde.
 
 
 
Avizo
 
 
 
Archiv 3. výzvy Podpora sociální ekonomiky
 
 
 
 
 

Archiv 2. výzvy Prostor pro rodinu, zájmy i práci

 

 
Archiv 1. Výzvy Sociální a komunitní služby na dosah

Pozvánka na seminář pro příjemce