Dokumenty

3. výzva - říjen 2018

Seminář pro žadatele OPZ - prezentace - říjen 2018

Příloha č. 1 Výzvy: Pravidla hodnocení a výběru projektů pro OPZ
 
Příloha č. 2 Výzvy: Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 Výzvy: Podnikatelský plán
 
Příloha č. 4 Výzvy:  Sada rozpoznávacích znaků - integrační sociální podnik
 
Příloha č. 5 Výzvy: Sada rozpoznávacích znaků - enviromentální sociální podnik
 
Příloha č. 6 Výzvy: Finanční plán
 

 
 
Archiv:
 
2. výzva - září 2018
 
Seminář po žadatele OPZ - prezentace - září 2018

Příloha č. 1 Výzvy: Pravidla hodnocení a výběru projektů pro OPZ
 
Příloha č. 2 Výzvy: Popis podporovaných aktivit
 
1. výzva - květen 2018

Seminář pro příjemce OPZ - prezentace - prosinec 2018
 
Seminář pro žadatele OPZ - prezentace - květen 2018
 
Příloha č. 1 Výzvy: Pravidla hodnocení a výběru projektů pro OPZ
 
Příloha č. 2 Výzvy: Popis podporovaných aktivit
 
Příloha č. 3 Výzvy: Definice podporovaných skupin
 
Příloha č. 4 Výzvy: Údaje o sociální službě
 
Příloha č. 5 Výzvy: Pomůcka k vyplnění přílohy č. 4
 
Příloha č. 6 Výzvy: Přehled čerpání vyrovnávací platby
 
Příloha č. 7 Výzvy: Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba
 
Příloha č. 1 Výzvy: Pravidla hodnocení a výběru projektů pro OPZ
 
Příloha č. 2 Výzvy: Popis podporovaných aktivit
 
Příloha č. 3 Výzvy: Definice podporovaných skupin
 
Příloha č. 4 Výzvy: Údaje o sociální službě
 
Příloha č. 5 Výzvy: Pomůčka k vyplnění přílohy č. 4
 
Příloha č. 6 Výzvy: Přehled čerpání vyrovnávací platby
 
Příloha č. 7 Výzvy: Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba