Výzvy

Uzavřené výzvy

 
Archiv 7. výzvy 
 
 
 
 
Archiv 6. výzvy
 

 Zápis z jednání Programového výboru

Příloha č. 1 Zápisu  – Prezenční listina

Příloha č. 2 Zápisu – Souhrnná tabulka

Příloha č. 3 Zápisu  – Etické kodexy členů Programového výboru

Příloha č. 4 Zápisu – Prohlášení o neexistenci střetu zájmů členů Programového výboru

Příloha č. 5 Zápisu – Seznam přijatých žádostí

 

Zápis z jednání VK

Přílohh č. 1 Zápisu - Prezenční listina

Příloha č. 2 Zápisu - Hodnotící tabulka věcného hodnocení žádosti Klub Záškolák

Příloha č. 2 Zápisu - Hodnotící tabulka věcného hodnocení žádosti Příměstské tábory 

Příloha č. 3 Zápisu - Souhrnný zápis

Příloha č. 4 Zápisu - Etické kodexy členů Výběrové komise 

Příloha č. 5 Zápisu - Prohlášení o neexistenci střetu zájmů členů Výběrové komise


 
 
 
 
 

 
Archiv 5. výzvy 
 

Zápis z jednání PV 2019_11_13

Příloha č. 1 - Etický kodex členů PV

Příloha č. 2 - Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 3 - Zápis z jednání PV

Příloha č. 4 - Prezentační listina PV

Příloha č. 5 - Statut PV

Příloha č. 6 - Seznam přijatých žádostí
 

Zápis z jednání VK 2019_10_31

Příloha č. 1 – Etické kodexy členů VK

Příloha č. 2 -  Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 3 – Hodnotící tabulka VK

Příloha č. 4 – Prezenční listina VK

Příloha č. 5 – Zápis VK

Příloha č. 6 – Zápis hodnocení VK

Příloha č. 7 – Odborný posudek experta

Příloha č. 8 -  Etický kodex experta

Příloha č. 9 – Seznam přijatých žádostí k 5. výzvě

 
 
 
Archiv 4. výzvy 
 
 
 
 
Archiv 3. výzvy 
 

Příloha  č. 1 Výzvy: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Výzvy: Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 Výzvy: Podnikatelský plán

Příloha č. 4 Výzvy: Sada rozpoznávacích znaků - integrační sociální podnik

Příloha č. 5 Výzvy: Sada rozpoznávacích znaků- environmentální podnik

Příloha č. 6 Výzvy:  Finanční plán


 
 
 
Archiv 2. výzvy:
 
 
 
 
 
 
 
Archiv 1. výzvy:
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 Výzvy: Pravidla hodnocení a výběru projektů pro OPZ
 
Příloha č. 2 Výzvy: Popis podporovaných aktivit
 
Příloha č. 3 Výzvy: Definice podporovaných skupin
 
Příloha č. 4 Výzvy: Údaje o sociální službě
 
Příloha č. 5 Výzvy: Pomůcka k vyplnění přílohy č. 4
 
Příloha č. 6 Výzvy: Přehled čerpání vyrovnávací platby
 
Příloha č. 7 Výzvy: Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba