Výzvy

Aktuální výzvy

 
 
Uzavřené výzvy
 
Archiv 6. výzvy 
 
 
 
 
 
Archiv 5. výzvy 
 
 
 
Archiv 4. výzvy 
 
 
 
 
Archiv 3. výzvy 
 

Příloha  č. 1 Výzvy: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Výzvy: Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 Výzvy: Podnikatelský plán

Příloha č. 4 Výzvy: Sada rozpoznávacích znaků - integrační sociální podnik

Příloha č. 5 Výzvy: Sada rozpoznávacích znaků- environmentální podnik

Příloha č. 6 Výzvy:  Finanční plán


 
 
 
Archiv 2. výzvy:
 
 
 
 
 
 
 
Archiv 1. výzvy:
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 Výzvy: Pravidla hodnocení a výběru projektů pro OPZ
 
Příloha č. 2 Výzvy: Popis podporovaných aktivit
 
Příloha č. 3 Výzvy: Definice podporovaných skupin
 
Příloha č. 4 Výzvy: Údaje o sociální službě
 
Příloha č. 5 Výzvy: Pomůcka k vyplnění přílohy č. 4
 
Příloha č. 6 Výzvy: Přehled čerpání vyrovnávací platby
 
Příloha č. 7 Výzvy: Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba