Bašť: Cykllistické mistrovství MAS Nad Prahou

2017-05-28 TJ Sokol Veltěž, partner MAS Nad Prahou a MAS Nad Prahou pořádají závod XCO Beckov, cyklistické mistrovství MAS Nad Prahou. Bližší informace naleznete na www.xcobeckov.cz .