Panenské Břežany: Koncert

2017-06-17 Památník národního útlaku a odboje pořádá v sobotu 17. června od 18 hodin v kapli Sv. Anny koncert „Hudba
italského baroka“. Zazní skladby Johanna Adolfa Hasse, Antonia Vivaldiho a Domenica Gabrielliho v podání Veroniky Mráčkové-Fučíkové, mezzosopranistky, kterou doprovodí na cembalo vedoucí souboru Hof-Musici Ondřej Macek. Hof-Musici jsou souborem hudebníků specializovaných na interpretaci barokní hudby a řadí se mezi přední interprety staré hudby v České republice. Pravidelně vystupují na koncertech a festivalech doma i v zahraničí. Úzce spolupracují s Nadací barokního divadla zámku Český Krumlov. Vstupné 95 Kč. Předprodej vstupenek v pokladně Památníku Panenské
Břežany.