MAP ORP Kralupy nad Vltavou

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou
(registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000317)
 

O projektu

 1. Dne 15. ledna 2016 byla zahájena na správním území obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou (dále jen SO ORP) realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (dále jen MAP).
 2. Nositelem projektu je Místní akční skupina (dále jen MAS) Nad Prahou o.p.s.,
  se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice, IČ: 013 98 717, zastoupená ředitelkou společnosti Ing. Ivou Cucovou, MBA.
 3. Realizátorem projektu je realizační tým složený ze zaměstnanců MAS
  a odborníků z oblasti školství, který pracuje ve složení:
 • Manažer projektu            Ing. Iva Cucová, MBA, iva.cucova@seznam.cz, 774 994 500
 • Asistent týmu                  Kateřina Nováková, 1607novakova@seznam.cz, 608 750 224
 • Koordinátor                     Bc. Iva Sieberová, iva.sieberova@hotmail.com, 608 847 675
 • Garant pro školství         Mgr. Eva Ivanová, eva.ivanova@mestokralupy.cz, 777 798 192
 • Garant pro vzdělávání    Ing. Petr Svoboda, Ph.D., pfree@seznam.cz, 773 245 312
 • Garant pro MŠ                Mgr. Pavla Kicková, PavlaKickova@seznam.cz,608 567 855
 • Garant pro ZŠ                Mgr. Jiřina Hereinová, herein@centrum.cz, 606 634 840
 • Garant pro inkluzi           Mgr. Bohuslava Glasslová, zskralupy@iol.cz, 604 721 382

Statut partnerství

1. setkání aktérů ve výchově a vzdělávání
1. března 2016 v Kralupech nad Vltavou   

 

 

 

Kulatý stůl k výsledkům analýz v ZŠ
11. května 2016 v Kralupech nad Vltavou

 

Kulatý stůl k výsledkům analýz v MŠ
16. května 2016 v Kralupech nad Vltavou

Vize a SWOT analýza (k 18. 5. 2016)
 

Setkání ředitelů - projektové možnosti škol, Diskuze aktérů k vizi a SWOT analýze

25. 5. 2016 Kralupy nad Vltavou, ZŠ Komenského

Analýza: knihovny
Analýza: neformální a zájmové vzdělávání

Vize (k 2. 6. 2016)

SWOT analýza (k 2. 6. 2016)

Návrh Strategického rámce MAP rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou (k 10. 6. 2016)

 

2. setkání Řídícího výboru MAP v  ORP Kralupy nad Vltavou

21. června 2016, 14.00 hodin, MÚ Kralupy nad Vltavou
 
 
 
 

SWOT analýza (úprava k 21. 6. 2016)

 
Schválený Strategický rámec MAP v ORP Kralupy nad Vltavou (platný k 21. 6. 2016)

Semináře pro pedagogy "Inkluze v základní škole"
19. a 23. září 2016, Kralupy nad Vltavou

Pozvánka 19. září, Pozvánka 23. září
Prezenční listina 19. září,  Prezenční listina 23. září
Prezentace 1, Prezentace 2, Prezentace 3, Zápis
Fotogalerie


Seminář pro mateřské školy "Aspekty předškolního vzdělávání v současnosti"
27. září 2016, Kralupy nad Vltavou

Pozvánka
Prezenční listina
Záznam

Fotogalerie

 

 

Pozvánka - Kulatý stůl se zástupci NNO na téma Zájmové a neformální vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou 3. listopadu

Pozvánka - Kulatý stůl s rodiči dětí a žáků na téma Vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou 9. listopadu

 

Kulatý stůl "Zájmové a neformální vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou"
3. listopadu 2016, Kralupy nad Vltavou

 

Zápis
Prezenční listina

Materiály pro účastníky
Fotogalerie

 

 

 

Kulatý stůl s rodiči "Vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou"
9. listopadu 2016, Kralupy nad Vltavou

 

Zápis
Prezenční listina

Fotogalerie

 

 


 

Vstup do dotazníku pro rodiče: https://www.survio.com/survey/d/T8H4N9K5Q9D5L1U5A

 

Vstup do dotazníku pro žáky: https://www.survio.com/survey/d/A9L9V2E7F5Y4R3T5I

 

3. setkání Řídícího výboru MAP v  ORP Kralupy nad Vltavou
10. ledna 2017, 14.00 hodin, MÚ Kralupy nad Vltavou

 

Fotogalerie

 

Aktualizovaná verze Strategického rámce MAP v ORP Kralupy nad Vltavou (10. 1. 2017)

Výtvarná a literární soutěž "Den školáka"

Fotogalerie
Výsledková listina

 
 


Pozvánka na Kulatý stůl se zástupci ZŠ, MŠ a ZUŠ na téma "Akční plán a aktivity v oblasti vzdělávání"
Pozvánka na Kulatý stůl se zástupci NNO na téma "Akční plán a aktivity v oblasti vzdělávání"


Výsledky dotazníkového šetření u žáků
Výsledky dotazníkového šetření u rodičů
 

Kulatý stůl se zástupci ZŠ a MŠ, 22. 2. 2017, Kralupy nad Vltavou
Prezence
Zápis
 Fotogalerie 

 

 

 

Kulatý stůl se zástupci NNO a knihoven, 22. 2. 2017, Kralupy nad Vltavou

Prezence

Zápis

Fotogalerie 

 

 

 

Společenská akce při příležitosti Dne učitelů

 

Beseda s rodiči "Ne"bezpečný internet, 18. 4. 2017, Kralupy nad Vltavou
Pozvánka
Prezence

 

 

 

 

 

 

Dny nad Prahou 2017 - konference Budoucnost vzdělávání v regionu
26. května 2017, ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322

Prezenční listina

Prezentace přednášejících

Fotogalerie

 

 

 

Dny nad Prahou 2017 - Hry bez hranic
26. května 2017, ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322
Prezenční listina - florbal
Prezenční listina - víceboj
Fotogalerie 

 

Pozvánka na 4. jednání ŘV MAP ORP Kralupy 6. června 2017

 

4. setkání Řídícího výboru MAP ORP Kralupy

MěÚ Kralupy nad Vltavou, 6. června 2017

Prezenční listina
Zápis z jednání
Prezentace
Fotogalerie


 

Celkový dokument MAP rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou - verze před připomínkami
Celkový dokument MAP rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou - schválená verze červen 2017 (příloha 1, příloha 2)

Plán aktivit a akční plán 2017/2018 - verze před připomínkami

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou - schválená verze červen 2017

Plán aktivit a akční plán 2017/2018 - schválená verze červen 2017

5. setkání Řídícího výboru MAP Kralupy nad Vltavou
14. prosince 2017, 16 hodin, zasedací místnost MěÚ Kralupy nad Vltavou

Pozvánka

Prezenční listina

Zápis

Fotogalerie

 

 

 


 

Aktualizovaný strategický rámec MAP rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou (14. 12. 2017)

MAP II Implementace (10. 1. 2018), prezenční listina

6. setkání Řídícího výboru MAP Kralupy nad Vltavou
23. října 2018, 14 hodin zasedací místnost MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1

Pozvánka
Prezenční listina
Zápis

Nový jednací řád

Aktualizovaný strategický rámec MAP rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou (23. 10. 2018)
Aktualizovaný strategický rámec MAP rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou (červen 2019)

Aktualizovaný strategický rámec MAP rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou (březen 2020)
 

Krajský akční plán Středočeského kraje